Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 26/9, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện tổ chức Hội nghị tổng kết điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó Bí thư TT Huyện uỷ, đồng chí Dương Đức Hạnh - HUV - PCT UBND huyện.

TDTDS2019

Tại Hội nghị

Theo đó, toàn huyện đã tổ chức triển khai thu thập thông tin của 171 địa bàn, trong đó có 145 địa bàn thường và 26 địa bàn đặc thù với 19.407 hộ và 72.317 nhân khẩu. Kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số đến thời điểm 01/4/2019 là 74.311 người trong đó nữ 37.779 người, chiếm 50,8%; trong vòng 10 năm, dân số của huyện tăng 2.228 người, tốc độ tăng bình quân 0,3% năm. Các địa phương có tốc độ tăng dân số bình quân nhanh là xã Vĩnh Trường (2,7%), Linh Thượng (2,5%), Gio An (1,5%), thị trấn Cửa Việt (1,4%),… Điểm mới trong Tổng điều tra lần này là việc ứng dụng CNTT và truyền thông trong tất cả các công đoạn từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin qua mạng internet nên đã đem lại hiệu quả rõ rệt, tiện ích và nhanh chóng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giảng - Phó BT TT Huyện uỷ biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành trên địa bàn huyện, sự nỗ lực cố gắng đầy trách nhiệm của BCĐ huyện, BCĐ các xã, các lực lượng giám sát viên, điều tra viên, tổ trưởng và các cán bộ tham gia vào quá trình điều tra, đặc biệt là sự ủng hộ, hợp tác của toàn dân đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận trong cuộc tổng điều tra.

Nhân dịp này, 01 tập thể, 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 05 tập thể, 13 cá nhân được Cục thống kê tỉnh tặng giấy khen; 2 tập thể và 05 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong tổng điều tra lần này./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện