UBND huyện tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Ngày 25/9/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và đánh giá kết quả thực hiện phong trào “ Quảng trị chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT Quảng trị; Phía huyện có đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện và các đồng chí trong BTV Huyện ủy; TTHĐND và UBND huyện. Đồng chí Trần Văn Quảng, PBT huyện ủy, CTUBND huyện và đồng chí Phan Văn Nghi, HUV, PCTUBND huyện chủ trì hội nghị. 

NTMT1Đ/C Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện phát biểu tại hội nghị 

Trong 10 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện Gio Linh đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM. Nhân dân trong huyện đã tự nguyện hiến đất, hiến cây, góp công để cùng với chính quyền địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM. Nhờ đó, nền nông nghiệp, nông thôn ngày càng khởi sắc, người dân đã đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, đầu tư hình thành được vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao, đạt năng suất chất lượng cao, vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo hướng bền vững và phát triển; công tác vệ sinh môi trường ngày càng được quan tâm, hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng mới khang trang phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân. Giai đoạn từ 2010-2019, huyện Gio Linh đã huy động được gần 300  tỉ đồng để xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp gần 54 tỉ, Đến nay, huyện Gio Linh có 8/19 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỉ lệ trên 43%,…..

Tại hội nghị, huyện Gio Linh đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng NTM trong thời gian tới; với mục tiêu tập trung phát huy hơn nữa các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của 3 vùng trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân; kịp thời biểu dương và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến để xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

NTM1

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trương Chí Trung, TUV, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới và chỉ rỏ những hạn chế cần tập trung thực hiện. Trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ngành cùng chính quyền địa phương cần rà soát, xác định cụ thể các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đến với nhân dân; tập trung làm tốt công tác điều chỉnh quy hoạch để đầu tư phát triển KT-XH-QP- AN của địa phương; tiếp tục cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và phát triển, xây dựng các mô hình kinh tế phát triển hiệu quả, bền vững, thực hiện tốt công tác khuyên nông, khuyến công, chỉnh trang nông thôn và bảo vệ môi trường, tìm đầu ra cho nông sản của địa phương; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tăng thu nhập cao cho nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống chính trị để giải quyết tốt việc tranh chấp đất đai, kiếu nại, kiếu kiện trong nhân dân, thực hiện đúng quy chế dân chủ ở địa phương và một số nội dung quan trọng khác, nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của vùng miền xây dựng huyện Gio Linh phát triển nhanh và bền vững.

 Nhân dịp này, UBND huyện Gio Linh đã trao giấy khen cho 7 tập thể,7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.

                                                           Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh