Những văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019

Từ tháng 9/2019, nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực, trong đó có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội:

1. Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019, có một số quy điểm mới quy định, doanh nghiệp, hộ kinh doanh karaoke:

+ Không được hoạt động từ 00 giờ sáng đến 08 giờ sáng;

+ Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hoặc thiết bị báo động ( trừ thiết bị báo cháy nổ).

Như vậy, so với hiện hành thì quy định mới đã bỏ luôn trường hợp cho phép phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.

Nội dung toàn văn của Nghị định:http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197226

2. Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa có hiệu lực từ ngày 01/9/2019. Nghị định này quy định rõ về các điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

+ Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa.

+ Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp xã;

Trường hợp trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản; độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm…

Nội dung toàn văn Nghị định:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197368

3. Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/9/2019. Theo đó, trường hợp cho thuê trụ sở làm việc, ô tô khi không có quyết định phê duyệt sẽ bị xử phạt từ 15-20 triệu đồng.

Với hành vi sử dụng điện, xăng, dầu, điện thoại, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị…bằng kinh phí Nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức sẽ bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng.

Nội dung toàn văn Nghị định: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197367

4. Nghị định 65/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều có hiệu lực từ ngày 09/9/2019. Nghị định này quy định một số mức phạt với người vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi như sau:

+ Làm lều, quán, tường; xây dựng công trình tạm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Phạt 100.000 - 300.000 đồng;

+ Xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép: Phạt 05 - 10 triệu đồng (trước đây chỉ phạt 03 - 05 triệu đồng);

+ Xây nhà ở, công trình phụ, cầu… và các công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:  Phạt 30 - 50 triệu đồng.

Nội dung toàn văn Nghị định: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197399

            5. Thông tư 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm có hiệu lực từ ngày 01/9/2019. Trong Thông tư này, Bộ Y tế quy định cụ thể danh mục các bệnh truyền nhiễm phải thực hiện việc cách ly bao gồm 09 loại bệnh, trong đó có: Bạch hầu; Ho gà; Sở; Rubella; Than; Viêm màng não do não mô cầu; Tay chân miệng; Thủy đậu; Quai bị.

Cũng theo Thông tư, đối tượng giám sát dịch bệnh, dịch bệnh là những người bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm và bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm; Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; Ổ chứa, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ.

Nội dung toàn văn Thông tư:

http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?isLaw=true&documentId=7588

6.Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019của Bộ Tài chínhQuy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2019. Nghị định này quy định, trường hợp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Với những trường hợp khác, lệ phí như sau:

+ Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.

+ Lệ phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 20.000 đồng/bản…

Nội dung toàn văn Thông tư:

http://tapchitaichinh.vn/he-thong-van-ban-tai-chinh/quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-311334.html