Đoàn giám sát của Liên đoàn lao động tỉnh giám sát tại UBND huyện

Ngày 23/8, Đoàn giám sát của Liên đoàn lao động tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê - PCT Liên đoàn lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và hoạt động Công đoàn đối với UBND huyện.

LDLDtinh

Toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi làm việc, đoàn đã giám sát công tác quản lý nhà nước về lao động (theo quy định tại Điều 235 và 236 bộ luật Lao động); công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội (theo quy định tại Điều 7 và Điều 12 Luật Bảo hiểm xã hội); công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động (theo quy định tại Điều 82 và Điều 86 Luật An toàn vệ sinh lao động); trách nhiệm của nhà nước đối với công đoàn trong việc đảm bảo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho công đoàn thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật (theo quy định tại Điều 21 Luật Công đoàn); việc triển khai Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

Thông qua hoạt động giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, qua đó, tham gia cùng với cơ quan nhà nước về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và việc thực thi pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện