HĐND xã Gio Sơn tổ chức kỳ họp bất thường

Ngày 21/8/2019, HĐND xã Gio Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình - UVBTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Hồng - HUV - Phó CT HĐND huyện dự theo dõi kỳ họp.

GS01

Tại kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua Phương án 1186/PA-UBND của UBND huyện Gio Linh ngày 19/8/2019 về sáp nhập đơn vị hành chính xã Gio Hòa và xã Gio Sơn thành một đơn vị hành chính mới. Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã đã thống nhất Phương án sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Gio Hòa và xã Gio Sơn để thành lập xã mới thuộc huyện Gio Linh với tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập là xã Gio Sơn, thuộc khu vực Gò đồi,diện tích tự nhiên 14,05 km2, đạt tỷ lệ 46,83%;dân số bình quân 4.409 người, đạt tỷ lệ 55,11%; địa lý hành chính phía Đông giáp xã Gio Châu, phía Tây giáp xã Hải Thái, xã Gio An, phía Nam giáp xã Linh Hải,phí Bắc giáp xã Gio An, xã Gio Châu./.

Kiều Oanh - Văn phòng Gio Sơn