Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Ngày 20/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Quảng - PBT - CT UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương, trường học cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

tong ket nam hoc 20182019

Tại Hội nghị tổng kết

Năm học 2018-2019, mặc dù đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt và khá đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân; sự quan tâm giúp đỡ, định hướng về chuyên môn của lãnh đạo Sở và các phòng ban thuộc sở, sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cố gắng nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên và các em học sinh ở tất cả các ngành học, cấp học, chúng ta đã tiếp tục duy trì, giữ vững và tạo được sự chuyển biến tốt trên nhiều mặt cho ngành giáo dục huyện nhà, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Trong năm học, toàn ngành đã tích cực làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học.Đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GDTH, THCS, đẩy nhanh tiến độ phổ cập bậc Trung học, đến nay, có 19/21 xã, thị trấn đạt phổ cập bậc trung học.Công tác xây dựng, củng cố trường chuẩn quốc gia, trường kiểu mẫu, thực hiện điểm nhấn năm học, các phong trào thi đua trong từng ngành học, cấp học được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Toàn huyện hiện có 32/47 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 68,1%. Các trường lớp đã ổn định sau khi thực hiện sáp nhập, tổ chức dạy và học đảm bảo kế hoạch. Kết thúc năm học, có 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,54%. Tham gia hội thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh có 54 giải, thi học sinh giỏi văn hóa lớp 12 có 51 giải. Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Bên cạnh đó, có nhiều giải pháp trong đổi mới quản lý, phương pháp, hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đặc biệt làm tốt công tác dạy và học sau sáp nhập. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học đã được các đơn vị, trường học triển khai tích cực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần tác động tích cực đến quá trình đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục.Toàn ngành tiếp tục xây dựng đội ngũ đoàn kết, có tinh thần thi đua, có các giải pháp sáng tạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp để cùng chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo của Chính phủ, của Ngành, của Tỉnh và của Huyện.Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức, chỉ đạo của CBQLGD các cấp,chủ động trong công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương; phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Mầm non Gio Hải; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 8 tập thể và bằng khen cho 6 cá nhân; UBND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 23 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 136 cá nhân và danh hiệu lao động tiên tiến cho 997 cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2018-2019.

Văn phòng HĐND&UBND huyện