Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng trị Nguyễn Đăng Quang làm việc với BTV Huyện ủy Gio Linh

Chiều ngày 15.8.2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang dẫn đầu đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Gio Linh về tình hình thực hiện cam kết trách nhiệm của BTV và người đứng đầu cấp ủy với BTV Tỉnh ủy năm 2019. Tham gia đoàn công tác có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Để tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã cam kết với BTV Tỉnh ủy năm 2019, BTV Huyện ủy Gio Linh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc cho cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở các nội dung đã cam kết và nhiệm vụ được BTV Tỉnh ủy giao năm 2019. Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung cam kết, đồng thời tổ chức kí cam kết trách nhiệm với các huyện ủy viên, bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan với BTV Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội của huyện; Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để huy động các nguồn lực triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện; Kinh tế gò đồi, miền núi, đồng bằng, vùng cát, miền biển tiếp tục được nhân dân đầu tư phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. BTV Huyện ủy Gio Linh đã xây dựng chủ đề “Trọng dân, gần dân, trách nhiệm, nêu gương” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để tổ chức thực hiện thông qua các diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ thống nhất các nội dung Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; việc sắp xếp các đơn vị theo quyết định của UBND tỉnh được triển khai nhanh chóng, ổn định. Công tác quản lí, chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp huyện, xã tiếp tục có sự đổi mới, phát huy trách nhiệm, hiệu quả trên tất cả các mặt.

Phát biểu kết luận các buổi làm việc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang ghi nhận sự nỗ lực của Huyện ủy Gio Linh, việc chọn các nội dung để kí cam kết với BTV Tỉnh ủy là cơ bản trọng tâm, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương. Trọng tâm của phát triển kinh tế là tái cơ cấu nền nông nghiệp để gia tăng giá trị trên từng lĩnh vực sản xuất cụ thể là hướng đi phù hợp nhằm khai thác hết tiềm năng lợi thế của vùng. Đồng chí đề nghị huyện Gio Linh siết chặt công tác quản lí nhà nước về đất đai; hoàn thành đề án đo đạc địa chính; có giải pháp thích hợp để giải quyết các khiếu kiện, tranh chấp về đất đai. Tập trung rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn, quy hoạch lại thị trấn Gio Linh; điều chỉnh lại thị trấn Cửa Việt. Điều chỉnh lại quy hoạch Cụm công nghiệp Đông Gio Linh, dành quỹ đất xây dựng làng nghề phát triển nghề cá, xây dựng khu sản xuất khép kín để đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Vấn đề xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện cần có giải pháp để xử lí vấn đề môi trường và xây dựng cơ sở vật chất trường học... Đây là những vấn đề mà huyện Gio Linh cần quan tâm tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các nội dung đã cam kết với BTV Tỉnh ủy trong năm 2019 đã đề ra.

                                     Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh