Xã Gio Mai phát động xây dựng bồn hoa theo tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã

Nhằm tầng bước hoàn thành các tiêu chi đạt chuẩn nông thôn mới. Trong những ngày qua, Chính quyền địa phương xã Gio Mai đã tích cực phát động các đoàn thể phối hợp nhân dân địa phương xây dựng những bồn hoa dọc theo tuyến đường liên thôn, liên xã. 

B1 

Gio Mai xây dựng bồn hoa theo tuyến đường liên thôn, liên xã

Để hoàn thành các hạng mục công trình đạt thẩm mỹ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, UBND xã đã đầu tư nguồn vốn mua vật liệu và huy động sự chung tay góp sức của nhân dân, các đoàn thể tích cực góp sức lao động để hoàn thành các hạng mục công trình. Chính quyền địa phương tích cực huy động Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội CCB tổ chức tổng dọn vệ sinh, phát quang hai bên lề đường tạo thành mặt bằng sạch đẹp, tổ chức chăm sóc cây trồng thuộc phạm vi quản lý của các đoàn thể. Mô hình tuyến “Đường hoa của xã Gio Mai được trồng không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở làng quê, mà còn làm thay đổi hành vi, ý thức bảo vệ môi trường của người dân, góp phần tích cực làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm và diện mạo nông thôn của xã. Những mô hình này cần được nhân rộng, để giữ gìn nét đẹp của làng quê, tạo dựng thêm cảnh quan, phù hợp với nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới.

                                                              Chính Linh - Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh