Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI

Ngày 08/8, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gio Linh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Pháp, PGĐ NHCSXH tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện; đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCT UBND kiêm trưởng ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện.

ACSG1

Đồng chí PBT TT Huyện ủy Nguyễn Văn Giảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

5 năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, việ triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn huyện Gio Linh đã có sự chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 30/6/2019, trên địa bàn huyện đã có trên 15.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay trên 448,3 tỷ đồng; tạo việc làm mới có 600 lao động địa phương, làm thủ tục cho gần 900 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài; giúp 470 học sinh, sinh viên được vay vốn cắp sách đến trường; xây dựng hơn 12 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn; xây dựng 479 căn nhà cho người nghèo và 17 căn nhà cho người có thu nhập thấp.

ACST1

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của BBT Trung ương 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả mà NHCSXH huyện đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương. Đồng chí PBT TT Huyện ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức quán triệt thống nhất nhận thức, cách làm, kinh nghiệm để triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 40. HĐND, UBND huyện hàng năm cân đối, bố trí nguồn ngân sách của địa phương chuyển qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp NHCSXH làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn vay vốn, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp người dân được vay vốn thuận lợi và sử dụng vốn vay hiệu quả.

            Nhân dịp này, NHCSXH tỉnh và UBND huyện Gio Linh đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 16 cá nhân đã có thanh tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” giai đoạn 2014 - 2019.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện