Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 6/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy, Nguyễn Văn Hồng - PCT HĐND huyện, Dương Đức Hạnh - PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMT, công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn.

IMG 3541

Tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương 96 Điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Văn phòng HĐND&UBND huyện