HĐND xã Linh Hải tổ chức kỳ họp lần thứ 9 khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

          Ngày 31/7, HĐND xã Linh Hải đã tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp, về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Trần Viết Pháp UVBTV chủ nhiệm UBKT huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện; về phía xã có các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, Trưởng phó các thôn, hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn và các đồng chí là đại biểu HĐND xã.

67412569 375614429814388 5576534074828259328 n

Quang Cảnh kỳ họp.

          Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, xã Linh Hãi có tổng diện tích gieo trồng là trên 290 ha, đạt gần 90% kế hoạch năm, trên lỉnh vực chăn nuôi, toàn xã có 2 trang trại đạt chuẩn và 12 gia trại chăn nuôi lợn, gà…; các ngành tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ tiếp tục được duy trì các ngành nghề hiện có, bên cạnh đó nhân dân đã tận dụng các nguồn vồn để đầu tư mua sắm các thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất, hiện nay trên đại bàn xã có 69 cơ sở ngành nghề thương mại dịch vụ và có 27 xe kinh doanh các loại. Qua đó cho thấy tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã có bước phát triển đáng kể, tổng thu ngân sách ước đạt trên 2,2 tỷ đồng đạt gần 50 % KH; tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 2 tỷ đồng đạt trên 45% KH năm.

          Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo, tờ tình của kỳ họp. Tiếp đó, Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp. Bên cạnh đó kỳ họp đã thông qua 3 dự thảo các nghị quyết đó là: nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2019; nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2018; nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020.

                                                                                           Lê Nam - Trung Tâm VHTT&TDTT