Xã Gio Phong tổ chức kỳ họ thứ 8 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

          Ngày 30/7, HĐND xã Gio Phong tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện.

67484690 1238992046280105 8135290017133101056 n

Quang cảnh kỳ họp

          Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 của UBND xã; báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND xã. Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã có bước phát triển đáng kể, tổng thu ngân sách ước đạt gần 2 tỷ đồng đạt trên 55 % KH; tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 1,8 tỷ đồng đạt trên 50% KH năm. trên lĩnh vực nông nghiệp, vụ đông xuân được các HTX gieo cấy đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt trên 50 tạ/ha. Vụ hè thu, do tình trạng thiếu nước nên diện tích gieo cấy chỉ đạt được gần 90% kế hoạch, bên cạnh đó, HTX Lễ Môn đã chuyển đổi trên 5 ha diện tích lúa thiếu nước sang trồng dưa hấu, bước đầu củng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Lĩnh vực Văn hoá xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao; Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả; Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững...

          Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2019 xã Gio Phong tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng –an ninh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của chính quyền từ xã đến thôn.

                                                                                                  Lê Nam - Trung tâm VHTT&TDTT