Hội Nông dân xã Gio Mai phát động ra quân hưởng ứng ngày thứ 7 vì Nông thôn mới

Ngày 27 tháng 7 năm 2019, Hội Nông dân xã Gio Mai phát động ra quân hưởng ứng Ngày thứ 7 vì Nông thôn mới”. Đồng chí Trần Văn Bến -TUV - Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh đã đến dự.

IMG 9468

Tại buôi phát động

Hiện nay, bà con nông dân sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng, sau khi sử dụng, rác thải BVTV vứt bừa bãi, không có chổ tập trung, gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Trước thực trạng đó, Hội Nông dân xã Gio Mai đã huy động đóng góp của hội viên nông dân hơn 15 triệu đồng và nguồn kính phí từ ngân sách xã 15 triệu đồng xây dựng 45 pi đựng rác thải BVTV để thu gom rác thải BVTV trên đồng ruộng nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải BVTV. Bên cạnh đó, tại ngày ra quân, các hội viên nông dân xã Gio Mai đã phát quang thu gom cây Mai dương trên đồng ruộng. Được biết, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Gio Mai sẻ đảm nhận việc sản xuất lúa hữu cơ theo kế hoạch./.

                                                                                    Văn Toàn - PCT Hội Nông Dân huyện