Hội nông dân thị trấn Cửa Việt biểu dương điển hình tiên tiến

Vừa qua, Hội Nông dân thị trấn Cửa Việt đã tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh(SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2014 - 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024.

ACV

Hội nông dân thị trấn Cửa Việt biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2019 

Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị trấn Cửa Việt phát triển toàn diện, tạo được sức lan tỏa lớn. Hội viên nông dân đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân. Tỷ lệ hộ đạt sản xuất giỏi ngày càng tăng, trong 5 năm qua đã có 1.400 hộ đạt hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp, đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là 20 triệu đồng, năm 2018 hơn 40 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11%năm 2014 xuống còn 2,9 % năm 2018.

            Trong thời gian tới, Hội Nông dân thị trấn Cửa Việt xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vận động hội viên nông dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua của Hội nhằm đưa số lượng hội viên nông dân khá, giàu ngày càng tăng; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; tín chấp với các Chi nhánh Ngân hàng để giúp nông dân có nguồn vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong đánh bắt hải sản và các loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế đa dạng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, của địa phương.

            Tại hội nghị, UBND thị trấn Cửa Việt đã tặng Giấy khen cho 40 hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2014 - 2019.

Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện