Hội nghị liên tịch các dân tộc thiểu số lần thứ 3

Ngày 22/7, tại UBND xã Linh Thượng, UBND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch các dân tộc thiểu số huyện Gio Linh lần thứ 3. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Giảng - PBT TT Huyện ủy, Trần Văn Quảng - PBT - CT UBND huyện, Hoàng Đình Nam - UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Nguyễn Văn Hồng - HUV - PCT HĐND huyện, Dương Đức Hạnh - HUV - PCT UBND huyện.

67789855 1073878356335031 610492063112232960 n

Tại Hội nghị

 

Trong giai đoạn vừa qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ngành cấp tỉnh, trực tiếp là Ban Dân tộc tỉnh, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện, cán bộ và nhân dân các xã Vĩnh Trường, Linh Thượng thường xuyên giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và nhà nước, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống cơ sở hạ tầng được ưu tiên đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, đạt chuẩn; trình độ, năng lực sản xuất nông nghiệp tiếp tục được nâng cao, cơ bản hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, thâm canh có lợi thế; sản xuất kinh doanh đượctổ chức, sắp xếp lại; các hoạt động trên lĩnh vực VHXH có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thêm khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao đáng kể. Các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, không ngừng phát huy nội lực, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM gắn với các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng có kết quả cụ thể, rõ nét....

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Quảng - PBT - CT UBND huyện đề nghị UBND các xã Linh Thượng, Vĩnh Trường cần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, chính quyền cấp xã, phát huy tốt vai trò hoạt động của UBMT, các đoàn thể xã, đề cao trách nhiệm của Ban cán sự các thôn, có sự tham gia tích cực của các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng phát huy sức mạnh nội lực, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, kế hoạch của địa phương về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống xã hội. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; kết hợp đầu tư khai thác tích cực, có hiệu quả kinh tế vườn rừng, vườn nhà, thực hiện đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Coi đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình là giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tiến tới xây dựng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có tiến bộ toàn diện. Đồng thời, đồng chí đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục cộng đồng trách nhiệm, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã miền núi triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương của lãnh đạo huyện về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh, kết hợp các nhiệm vụ giải pháp có liên quan tại các Chương trình, Đề án của huyện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Nhân dịp này, 13 cá nhân đã được UBND huyện tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong quá trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2019.

Văn phòng HĐND&UBND huyện