ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019-2024

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, Hội liên hiệp thanh niên Việt huyện Gio Linh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp thanh niên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có Đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng trị; Phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBTTT Huyện ủy và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện; Đ/c Dương Đức Hạnh, HUV, PCTUBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và 120 thanh niên tiêu biểu đại diện cho 19 nghìn thanh niên trên địa bàn huyện.

DAI HOI DOAN1 

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn Gio Linh đã từng bước có những chuyển biến, đạt hiệu quả thiết thực. Hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tư vấn hướng nghiệp dạy nghề, tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt cho đoàn viên, thanh niên; tham gia tốt việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, duy trì có hiệu quả các đội liên gia tự quản an ninh trật tự. Hội đã đảm nhận và thực hiện các công trình thanh niên, giúp nhân dân sửa chữa nhà, vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông liên thôn, hoạt động của hội ngày càng được chú trọng về nội dung và hình thức phong phú và đa dạng.Trong nhiệm kỳ đã vận động và kết nạp trên 5.400 hội viên, ủy thác với ngân hàng gần 30 tỷ đồng cho trên 6.20 vay vốn để phát triển sản xuất và xây dựng nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi và thanh niên tham gia xuất khẩu lao động, đem lại nguồn thu nhập lớn cho địa phương….

Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 với những chỉ tiêu chủ yếu: Trong đó, tập trung phấn đấu đến năm 2024 phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 6.500 thanh niên, thành lập thêm 1 tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, xây dựng 1 mô hình thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi, ứng dụng KHKT vào sản xuất tăng thu nhập và giải quyết lao động cho đoàn viên thanh niên và một số chỉ tiêu quan trọng khác.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 29 thanh niên tiêu biểu có bản lĩnh và nghị lực tham gia vào Ủy ban chấp hành hội khoá mới; hiệp thương chọn đoàn đại biểu dự đại hội Hội LHTN tỉnh Quảng trị lần thứ V nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tổ chức tuyên dương, trao kỷ niệm chương, Bằng khen, giấy khen cho những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động hội .

                                                        Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh