Trung tâm bồi dưỡng Chính trị khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đối tượng 5.

Thực hiện hướng dẫn của BTG TW về xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên các cấp. Sáng ngày 16/7/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gio Linh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho đối tượng 5. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Phúc Sơn, UVBTV- Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, GĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

DOI TUONG 51 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị mở lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 5

Theo đó trong 3 ngày từ ngày 16-18/7/2019, 85 học viên là cán bộ công chức các xã, thị trấn sẽ được triển khai 5 chuyên đề gồm: Những vấn đề mới trong việc cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ công chức, viên chức địa phương ở Việt Nam hiện nay; Cách mạng công nghiệp 4.0 và dự báo tác động đến phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Trị; Chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nắm bắt kịp thời, hiểu đúng chủ trương, chính sách, đường lối quan điểm của  của Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở.

                             Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh