Gio Quang xây dựng công trình thắp sáng đường quê và đường hoa thanh niên.

Thực hiện những phần việc công trình tình nguyện hè năm 2019 và giúp địa phương hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới. Ngày 16 tháng 7 năm 2019, xã Gio Quang đã tích cực phát động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng công trình “thắp sáng đường quê và đường hoa thanh niên”, góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

GIO QUANG HOA 1 

Gio Quang xây dựng công trình thắp sáng đường quê và đường hoa thanh niên

Công trình “Thắp sáng đường quê” và bồn hoa do lực lượng xã đoàn  Gio Quang đảm nhận thi công với tổng chiều dài 1km, 25 trụ đèn, 25 bóng điện chiếu sáng, 50 bồn hoa dọc theo tuyến đường 73 đông nối từ thôn Trúc Lâm đến Kỳ Trúc được lắp đặt tại các cột điện dọc tuyến đường liên thôn có tổng số vốn đầu tư hơn 60 triệu động, trong đó huyện Gio Linh hỗ trợ 40 triệu đồng, số vốn còn lại do ngân sạch địa phương đầu tư xây dựng. Trong những ngày phát động, lực lượng đoàn viên xã Gio Quang đã tích cực huy động 200 công lao động trong đoàn viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận việc thi công vận hành và bảo quản công trình; nay đã hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bên cạnh đó, Đợt ra quân lần này xã đoàn Gio Quang còn huy động đoàn viên, thanh niên ra quân “ngày thứ 7 xanh” để tổng vệ sinh. Với khí thế thi đua sôi nổi, lực lượng đoàn viên tham gia cùng địa phương và nhân dân phát quang những bụi cây lớn ở dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường nông thôn. Thu dọn rác thải, khơi thông cống rãnh tạo dòng chảy thông thoáng, chặt hạ cây mai dương, phát quang cỏ dại, tập kết vận chuyển đến nơi bãi rác cộng cộng của huyện, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Góp phần giúp địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí trong nông thôn mới.

                                      Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh