Gio Mỹ phát động nhân dân chỉnh trang nông thôn mới.

Gio Mỹ là một trong những đơn vị được huyện Gio Linh chọn làm điểm để cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. Để tầng bước hoàn thành 19/19 tiêu chí trong nông thôn mới. Ngày 13/7, chính quyền địa phương xã Gio Mỹ đã vận động nhân dân ra quân chỉnh trang nông thôn mới. Đồng chí Võ Đắc Hóa, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện phụ trách địa bàn xã Gio Mỹ đã đến chỉ đạo, kiểm tra công tác chỉnh trang nông thôn tại địa bàn.

GIO MY CHINH TRANG NONG THON MOI1 

Đ/C Võ Đắc Hóa, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện kiểm tra công tác chỉnh trang nông thôn mới tại xã Gio Mỹ

Đến thời điểm hiện nay, xã Gio Mỹ đã đạt 17/19 tiêu chí trong nông thôn mới, còn hai tiêu chí không đạt là cơ sở hạ tầng giáo dục và giao thông nông thôn; trong đó có nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã đã đầu tư lâu ngày nên bị xuống cấp, nhiều tuyến đường giao thông còn hẹp nên việc đi lại, giao lưu buôn bán vận chuyển nông sản của bà con còn gặp khó khăn, hành lang lấn chiếm lề đường còn nhiều bất cập, hệ thống công trình điện còn chằng chịch, nhiều tuyến đường giao thông chưa được đầu tư đường điện thắp sáng đường quê. Trong ngày phát động chính quyền địa phương xã Gio Mỹ đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất, cây và ngày công lao động để xây dựng các trục đường giao thông nông thôn, xây dựng 2,5km bồn trồng hoa ở các trục đường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bà con đã tự nguyện chặt bỏ hàng chục ngàn cây tre, hàng trăm cây lấy gỗ khác, tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn. Theo chủ tịch UBND xã Gio Mỹ cho biết. “Có được kết quả đó là nhờ có chủ trương, cơ chế phù hợp của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận ở 6 thôn phối hợp tìm ra nút thắt quan trọng để vận động bà con tổ chức thực hiện đạt kết quả, tích cực cùng với chính quyền, các ngành, đoàn thể của xã vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã đang tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí còn lại. để góp phần đưa xã Gio Mỹ cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra.

                                                                Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh