Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu gia tài sản khu dân cư TT Cửa Việt

File đính kèm: tai ve