Đoàn cơ sở thị trấn Gio Linh tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Công an thị trấn với Đoàn Thanh niên thị trấn Gio Linh, ngày 25 tháng 6 năm 2019, Câu lạc bộ Thanh niên tuyên truyền pháp luật và phòng chống ma tuý thị trấn Gio Linh phối hợp với Đội Kinh tế - Hình sự - Ma túy Công an huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma tuý năm 2019 trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn. 

DOAN THI TRAN1 

Tuyên truyền luật phòng chống ma túy cho đoàn viên thanh niên thị trấn Gio Linh

Tham gia lớp truyền thông này có hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đồng chí được tiếp thu đầy đủ về 4 nội dung chính, đó là: Tình hình người sử dụng ma túy trên địa bàn huyện nói chung và của địa bàn thị trấn nói riêng; các loại hình ma túy; đặc biệt tác hại của ma túy đối với lực lượng trẻ và toàn xã hội; các giải pháp phòng tránh ma túy. Qua hội nghị này, các đồng chí đoàn viên, thanh niên thị trấn Gio Linh được trang bị kiến thức nhiều hơn về cách phòng tránh ma túy, đồng thời làm tốt hơn công tác tuyên truyền trong gia đình, lực lượng thanh niên và các em thiếu niên trong và ngoài địa bàn trong thời gian tiếp theo.

                                    Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh