Hạt kiểm lâm huyện phối hợp xã Trung Sơn tuyên truyền luật lâm nghiệp và phát triển mô hình tròng rừng gổ lớn.

Ngày 26/6/2019, Tại trung tâm học tập cộng đồng thôn Kinh Môn; Hạt kiểm lâm huyện Gio Linh phối hợp chính quyền địa phương xã Trung Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền luật lâm nghiệp và phát triển mô hình trồng rừng gổ lớn theo chứng chỉ FSC.

AKL1 

Hạt kiểm lâm tuyên truyền luật lâm nghiệp

Tại hội nghị, bà con nông dân được tiếp thu và nắm bắt một số thông tin về luật lâm nghiệp và các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế; cơ cấu quản lý, sản xuất kinh doanh hợp lý, ổn định theo hướng hiện đại, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người làm nghề rừng và công cuộc xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu những quy định chi tiết thi hành Luật được đi vào cuộc sống. Hạt Kiểm lâm Gio Linh đã chủ động đẩy mạnh công tác triển khai một cách sâu rộng, kịp thời đến các cấp ủy, chính quyền, địa phương các cấp, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về công tác bảo vệ, chăm sóc rừng theo chứng chỉ FSC và một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua hội nghị, đã số người trồng rừng ở xã Trung Sơn đều đánh giá cao trong công tác phát triển rừng trồng và đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến quyền và lợi ích trong công tác phát triển rừng.

                                                             Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh