Gio Mai huy động lực lượng thu gom rác thải trên đồng ruộng

Ngày 23/6, xã Gio Mai, huyện Gio Linh đã huy động lực lượng trong toàn dân ra quân vệ sinh môi trường thu gom rác thải trên đồng ruộng.

GIO MAI RUONG1 

Gio Mai huy động lực lượng thu gom rác thải trên cánh đồng

Hiện nay, trên những cánh động lúa của địa bàn xã Gio Mai, rất nhiều vỏ thuốc bảo vệ thực vật tồn dư lâu năm, được vùi xuống lòng đất, không phân hủy được, ngấm vào mạch nước ngầm, khiến cho môi trường đất và nước bị ô nhiểm. Bên cạnh đó, trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhiều hộ dân không ý thức đã vứt bừa bải vỏ bao, gói thuốc ngay trên đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường. Để từng bước làm sách môi trường trên đồng ruộng, chính quyền địa phương xã Gio Mai đã huy động trên 200 lực lượng trong các đoàn thể ra quân thu gom rác thải trên đồng ruộng, trong ngày ra quân, lực lượng đã tham gia nhặt và vớt sạch bao, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, thu gom xử lý an toàn. Trong thời gian tới, xã Gio Mai tiếp tục đầu tư nguồn vốn để xây dựng thêm hệ thống xử lý rác thải trên đồng ruộng, góp phần làm sạch môi trường, mỹ quan đồng ruộng,bảo vệ môi trường và hướng đến sản xuất nông nghiệp khoa học, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng nông thôn và hoàn thành tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp địa phương xã Gio Mai hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững. 

                                              Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio LInh