Xã Trung Hải phát động nhân dân chỉnh trang nông thôn mới

Để tổ chức đón nhận lễ công bố xã đạt chuẩn NTM vào ngày 21/6 sắp tới. Xã Trung Hải đã phát động toàn dân ra quân chỉnh trang nông thôn. Đ/c Hoàng Đình Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, thường vụ phụ trách địa bàn đã đến động viện và kiểm tra công tác chuẩn bị buổi lễ công bố xã đạt chuẩn NTM của địa phương xã Trung Hải. 

TRUNG HAI1 

Đoàn thanh niên xã Trung Hải ra quân phát quang đường liên xã

Để chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt đẹp, trong thời gian qua, xã Trung Hải đã kêu gọi các  đoàn thể, các cấp, các ngành  và toàn thể nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả. Phát động nhân dân đóng vai trò chủ thể, phát huy nội lực cộng đồng để thực hiện các công việc thiết thực, cụ thể như: Chỉnh trang nơi ở, nhà cửa của gia đình, cải tạo công trình vệ sinh; cải tạo, bố trí lại chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo hợp vệ sinh theo chuẩn nông thôn mới; sửa sang cổng ngõ, tường rào khuôn viên khang trang…xây dựng, chỉnh trang các công trình công cộng của xã, của thôn như giao thông, hệ thống kênh mương, vệ sinh công cộng ở trụ sở cơ quan, trường học, các khu dân cư tập trung…để xây dựng cơ sở hạ tầng, thay đổi cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Nhờ đó xã xã Trung Hải đã đạt 19/19 tiêu chí trong nông thôn mới.

                                                 Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh