Hội nghị triển khai thi hành Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 13/6, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồng - PCT HĐND huyện, đồng chí Dương Đức Hạnh - PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; đại diện lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn.

IMG 3441

Toàn cảnh HN

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe các giảng viên phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển. Theo đó, Luật Quốc phòng gồm 7 chương 40 Điều quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ công dân về quốc phòng; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 chương, 41 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Văn phòng HĐND&UBND huyện