Hội chử thập đỏ gio linh kết nối giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ huyện Gio Linh phối hợp với ekip chương trình "Kết nối yêu thương" Đài PTTH Quảng Trị, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm thực hiện chương trình giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

TRAO NHI TRUNG 

Trao tiền úng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nhĩ Trung xã Gio Thành

Trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện đã kết nối ủng hộ gia đình chị Lê Thị Huyền Trang - thôn An Xá, xã Trung Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 16 triệu đồng và cơ quan Liên đoàn Lao động huyện, Hội Chữ thập đỏ Gio Linh đã nhận đỡ đầu hỗ trợ gia đình số tiền 300.000đ/tháng trong thời hạn 3 năm để động viên gia đình. Bên cạnh đó; Hội Chữ thập đỏ huyện đã kết nối ủng hộ cho hoàn cảnh em Hoàng Đình Gia Bảo - thôn Bình Long, xã Gio Bình số tiền 5.100.000đ và gia đình ông Nguyễn Đăng Thanh - thôn Nhĩ Trung,  xã Gio Thành số tiền 2.500.000đ .

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kết nối chung tay của cộng đồng để hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục chữa bệnh để vươn lên ổn định cuộc sống.

                                                Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh