Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện tổ chức trực báo quý I năm 2019QUÝ I NĂM 2019.

Chiều ngày 24/5, tại đơn vị thị trấn Cửa Việt, BCĐ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện huyện Gio Linh tổ chức hội nghị trực báo quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II ở địa bàn cụm 3, năm 2019. Đồng chí Nguyễn Phúc Sơn, UVBTV Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị; tham dự có đồng chí Dương Đức Hạnh, HUV, PCTUBND huyện cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện.

TRUC BAO TT1 

Toàn cảnh trực báo xây dựng cơ sở vững mạnh tại TT Cửa Việt

Tại hội nghị trực báo ở đơn vị cụm số 3, đại diện lãnh đạo các xã Trung Giang, Gio Hải, Gio Mai, Gio Việt và thị trấn Cửa Việt đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN ở địa phương quý I năm 2019. Trong đó, tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng cũng cố nền QP-AN toàn dân, thế trận AN nhân dân, xây dựng các phương án hỗ trợ các xã vùng biển phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng kế hoạch huấn luyện SSCĐ bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu kết luận tại hội nghị trực báo, Đồng chí Nguyễn Phúc Sơn, UVBTV Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác điều hành, chỉ đạo của địa phương; đồng chí Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy lưu ý, trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần tập trung tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về nhận thức về việc đánh bắt thủy hải sản trên biển; quan tâm rà soát điều chỉnh giải quyết dứt điểm vấn đề quản lý Nhà nước về đất đai, tập trung tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và 30 năm ngày tái lập tỉnh; tăng cường diễn  đàn sinh hoạt chi bộ để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, rà soát lại các chỉ tiêu điều chĩnh quy hoạch đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng nền KT-XH, QP-AN của địa phương vững mạnh toàn diện.

                              Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh