Thông báo bán đấu giá tài sản tại khu phát triển dân cư Gio An

File đính kèm: tai ve