Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ VI

Với mục tiêu “ Phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, xây dựng quê hương phát triển bền vững”, trong 2 ngày 09 và 10/5, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gio Linh đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2014. Đây là đơn vị đầu tiên được UBMTTQVN tỉnh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện, thị, thành phố trên địa bàn. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bảo, PCT TT UBMTTQVN tỉnh cùng các đồng chí PCT UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện cùng các đồng chí trong thường trực, BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

ADH02

Đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Gio Linh cùng các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng thời phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh đã vận động nhân dân đóng góp hơn 24,5 tỷ đồng, hiến gần 281 ngàn m2 đất, gần 30 ngàn ngày công để xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh còn vận động nhân dân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được hơn 5,6 tỷ đồng. Từ các nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 138 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân. Cùng với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, MTTQVN các cấp trong huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư... hoàn thành toàn diện các chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra.

            Đại hội đã đề ra Chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với mục tiêu : tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

ADH01

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội,đồng chí Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện khẳng định, những kết quả đạt được của UBMTTQ Việt Nam huyện đóng góp rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị nhiệm kỳ tới, UBMTTQ Việt Nam huyện tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. Tăng cường gắn bó với các cơ sở tôn giáo, các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo, vận động đồng bào tôn giáo tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

            Đại hội cũng đã hiệp thương cử 51 Uỷ viên Ủy ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024; cử đoàn đại biểu gồm 23 đồng chí đi dự đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thiên Bình, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa V tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa VI.

                                  Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện