Xây dựng mô hình "Niệm phật đường an lành, trật tự, văn minh"

Vừa qua, niệm phật đường Tân Lợi, Khu phố 5-thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh đã tổ chức lễ xây dựng mô hình “Niệm phật đường an lành, trật tự, văn minh”.

AK51

Lễ ra mắt mô hình niệm phật đường an lành, trật tự, văn minh tại chùa Tân Lợi 

Tại lễ ra mắt, đại diện các gia đình phật tử ở niệm phật đường Tân Lợi đã cùng nhau ký cam kết nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con xây dựng gia đình hạnh phúc, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vun đắp tình làng, nghĩa xóm; chấp hành nghiêm các quy định Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương về xây dựng đời sống văn hóa. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống và tố giác các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đem lại hạnh phúc trong từng gia đình, yên bình trong các thôn, xóm. Đây là mô hình được xây dựng, ra mắt trên cơ sở vận dụng, cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Với nội dung cụ thể, ý nghĩa thiết thực nhằm động viên đồng bào, các tăng ni phật tử đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo; xây dựng nếp sống văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về Tôn giáo./.

                                                                               Lương Sơn - Đài truyền thanh huyện