Chi cục thuế tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 12/01/2019, Chi cục thuế huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thu năm 2019, tuyên dương những tập thể và cá nhân hoàn thành kế hoạch nộp thuế. Tham dự hội nghị đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh Quảng trị; phía huyện có đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện.

ATHUE1 

Tổng kết công tác thu thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm qua, ngành thuế Gio Linh đã thực hiện thu ngân sách nhà nước trên 70 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch năm và bằng 149% cùng kỳ, trong đó, các loại thu thuế ngoài quốc doanh, thuế lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác đều hoàn thành chi tiêu,Tất cả các xã, thị trấn đều hoàn thành vượt mức về tổng thu. Nhờ thu đạt kế hoạch là nhờ Chi cục thuế huyện luôn quan tâm tập huấn và đối thoại về chính sách thuế và công tác cải cách hành chính, kê khai thuế đúng và đủ tới các doanh nghiệp và người nộp thuế trong toàn huyện.

Năm 2019, để thực hiện tốt công tác thuế, Chi cục thuế huyện Gio Linh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp, trong đó, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tập trung triển khai thực hiện các Luật thuế mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên cơ sở thu nhập, phân tích thông tin quản lý rủi ro nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thuế; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn được giao. Đồng thời, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Cũng trong dịp này, Cục thuế tỉnh Quảng trị đã tuyên dương 07 tập thể và 05 cá nhân, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 09 cá nhân hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách thuế năm 2018./.

                                                                                                     Chính Linh- Đài truyền thanh huyện