Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất 02 lô đất tại xã Gio Phong

File đính kèm: tai ve