Hội nghị thảo luận dự toán thu-chi ngân sách huyện

          Chiều ngày 5/11, HĐND huyện GioLinh phối hợp với Ban quản lý dự án BTAP-HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thị Vân, Phó ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh Quảng Trị; đồng chí Trần Thị Thanh Hà PCT Hội LHPN tỉnh Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCT HĐND huyện.

thu chi ngan sach

Toàn cảnh hội nghị.

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Chi cục thuế và Phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 và dự toán thu, chi NSNN của huyện năm 2019. Theo đó, năm 2018 dự toán thu NSNN do Cục thuế tỉnh Quảng Trị giao cho chi cục thuế huyện Gio Linh là 45,3 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất là 10 tỷ, thu khác NS và thu cố định tại xã là 2,8 tỷ đồng, còn lại các khoản thuế, phí, lệ phí là 32,5 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng số thu NS trên địa bàn huyện là 51,8 tỷ đồng, đạt 114,3% so với dự toán, so với cùng kỳ đạt 110,5%. Tổng chi ngân sách 10 tháng năm 2018 là trên 344 tỷ đồng đạt 97% dự toán giao. Bên cạnh đó công tác quản lý thu NSNN vẫn đang gặp nhiều khó khăn như: số thuế do các doanh nghiệp kê khai thấp hơn so với các năm trước, làm ảnh hưởng đến tiến độ thu NSNN; một số doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm, doanh nghiệp đầu tư tài sản lớn có số thuế đầu vào khấu trừ nhiều; doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh tăng cao … Để thực hiện tốt công tác quản lý thu chi NSNN năm 2019, hội nghị đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung tất cả các nguồn lực để tổ chức thực hiện hoàn thành dự toán thu, chi NSNN năm 2019 được giao, dự kiến tổng thu của năm 2019 là 48,8 tỷ đồng; chi NS là gần 395 tỷ đồng; tăng cường các biện pháp chống nợ động thuế…

          Cũng tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận nêu lên những khó khăn thuận lợi trong công tác thu, chi ngân sách tại đơn vị mình và đưa ra một số đề xuất kiến nghị, các giải pháp để thực hiện tốt công tác ngân sách năm 2019./.

                                                                                                    Lê Nam - Đài truyền thanh.