Tuyên truyền phổ biến pháp luật - Huyện Gio Linh

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đang truy cập: 415

Hôm nay: 569

Hôm qua: 2,576

Tuần này: 7,557

Tuần trước: 14,932

Tháng này: 36,276

Tháng trước: 62,906

Tổng lượt truy cập: 502,360

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong tháng 2 năm 2022

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tháng 1 năm 2022

Các văn bản quy phạm pháp luật tháng 12 năm 2021

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tháng 11 năm 2021

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 với các đối tượng chịu sự ảnh hưởng của dịch...

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tháng 10 năm 2021

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tháng 9 năm 2021

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG...