Thời sự - Chính trị

Sáng ngày 30/12, UBND huyện Gio Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP - AN, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Công an Quảng trị. Phía huyện có đồng chí Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và tập thể và cá nhân được khen thưởng.


Năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh huyện Gio Linh đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. LLVT huyện luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, tham gia ổn định cuộc sống cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập đạt kết quả cao. Thường xuyên tổ chức phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát nắm tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. 


Toàn cảnh hội nghị tổng kết QP-AN năm 2020

Năm 2021, huyện Gio Linh xác định nhiệm vụ QP-AN, xây dựng cơ sở vững mạnh là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng với xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, tạo tiền đề để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống.


Đ/c Võ Đắc Hóa, PBT Huyện ủy, CTUBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, UBND huyện Gio Linh đã trao giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2020./.

 

                                                                                           Chính Linh  - Trung tâm VHTT &TDTT Gio Linh