Văn hóa - Xã hội

Liên đoàn lao động huyện Gio Linh tổ chức hôi nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 07 tháng 01, Liên đoàn lao động huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, PCT LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy, CT HĐND huyện; đồng chí Hoàng Đình Nam, UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy cùng các đồng chí PCT HĐND, UBND huyện.

Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đoàn viên, CNVCLĐ; Công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được duy trì thường xuyên gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác nữ công, công tác tài chính được quan tâm triển khai kịp thời; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan ban ngành liên quan; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ, bảo vệ môi trường luôn được duy trì thường xuyên ở cơ sở; Công tác bảo hộ lao động luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chú trọng và quan tâm; Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả, thiết thực. 


Đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy, CT HĐND huyện đề nghị trong năm 2021 và nửa nhiệm kỳ còn lại, Liên đoàn Lao động huyện cần tiếp tục tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ cở; tuyên truyền, giáo dục trong CNVC, LĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, LĐ và tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC, .


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, PCT LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các CĐCS có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Gio Linh đã trao nhiều bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích cao trong cuộc thi ảnh “ Nét đẹp đoàn viên ” và hoạt động công đoàn trong năm 2020./.

                                                                                   Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện