Thời sự - Chính trị

Huyện ủy Gio Linh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Sáng ngày 07/01, Huyện ủy Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện khóa XVII; lãnh đạo cấp ủy, chi ủy trực thuộc. Đồng chí Trần Văn Quảng, TUV, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong TT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Gio Linh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên tất cả các mặt. Hiện nay, Đảng bộ huyện Gio Linh có 38 tổ chức cơ sở đảng, 202 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Năm 2020, toàn Đảng bộ kết nạp mới được 61 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.168 đồng chí. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng chú trọng và tăng cường. Công tác dân vận các cấp trong huyện được đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động, đến nay, toàn huyện Gio Linh hiện có 415 mô hình “Dân vận khéo”, tăng 17 mô hình so với năm 2019. 


Đồng chí Trần Văn Quảng, TUV, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể HTXSNV 5 năm liến ( 2016 - 2020 )

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực xây dựng Đảng đã tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2020, nền kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển khá, có 19/23 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 


Đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy, CT HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Quảng, TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở tinh gọn, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành thông suốt; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với công tác phát triển đảng viên… Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra. Đảng bộ huyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gio Linh tặng giấy khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (giai đoạn 2016 - 2020); tặng giấy khen cho 05 tập thể và 17 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2020./.

                                                                                              Lương Sơn - Trung tâm VHTT-TDTT huyện