Văn hóa - Xã hội

Ngày 05/01,Huyện đoàn Gio Linh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Luật thanh niên năm 2020; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga - UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân tích và làm rõ thêm những thành tựu đã đạt được, những tồn tại và nguyên nhân; các mục tiêu phấn đấu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hôi nghị, BCH Huyện đoàn cũng đã triển khai chương trình hành động, đề ra các mục tiêu phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và các đơn vị đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua thực hiện.


Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết, đặc biệt là các nội dung gắn với vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn thanh niên. Từ đó, các cấp bộ đoàn thống nhất chương trình hành động, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo và hành động cụ thể, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong việc tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, góp sức trẻ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu nghị quyết đã đề ra./.                                                                                         

                                                                                                                                                                     Khánh Trang - Trung tâm VHTT - TDTT