Thời sự - Chính trị

Hội Người cao tuổi triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 11/01, Hội Người cao tuổi Gio Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ Hội năm 2021. Tham dự có đồng chí Hoàng Đình Nam - UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Dương Đức Hạnh - HUV - PCT UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các cơ quan liên quan.


Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội năm 2020

Trong năm qua, Hội NCT huyện đã phát huy tốt vai trò, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn tập trung cho công tác xây dựng và củng cố, kiện toàn tổ chức hội. Toàn huyện hiện có 17 tổ chức Hội cơ sở với 96 Chi hội, 217 tổ hội thu hút trên 9.000 Hội viên tham gia. Trong năm hội đã kết nạp được 312 hội viên. Hội luôn quan tâm đến đời sống của hội viên, trong năm, đã tổ chức thăm hỏi, trao bằng và quà chúc thọ của Chủ tịch nước, Chủ tịch tỉnh cho 24 người cao tuổi tròn 100 tuổi, 147 người cao tuổi tròn 90 tuổi, 29 người cao tuổi trên 100 tuổi. Phối hợp với trạm y tế tổ chức truyền thông, tư vấn, khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho 6.790 người cao tuổi,… Hội NCT huyện luôn đề cao trách nhiệm và góp phần thực hiện đầy đủ các phong trào, các cuộc vận động do MTTQVN huyện và UBND huyện phát động. Luôn phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền vận động và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng với địa phương. Phát huy tốt vai trò “Tuổi cao gương sáng” trong việc giáo dục gia đình, con cháu tham gia thực hiện tốt các phong trào ở nơi cư trú: phong trào “toàn dân bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, phong trào “ vì người nghèo”. Các chi hội vận động hội viên hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQVN huyện tham gia ủng hộ đồng bào bị bão, lụt; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng tình đoàn kết ở khu dân cư, giữ vững kỷ cương, sống làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ Hội năm 2020./.

                                                                                                                                                                                                             Văn phỏng HĐND&UBND huyện