An ninh - Quốc phòng

Gio Sơn Tổng kết công tác Quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở năm 2020

Ngày 29/12, UBND xã Gio Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QPAN, xây dựng cơ sở năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như của địa phương, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào quý I năm 2021. Trong khí thế  thi đua xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội, chúng ta tiếp tục gặt hái được những thành tựu cơ bản, đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội của nhân dân ngày càng được ổn định. Nhiều phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai và nhận được sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Thanh niên hăng hái, tự nguyện tham gia nhập ngũ. Lực lượng dân quân, dự bị động viên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã tham gia giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững ổn định, quần chúng nhân dân ngày càng tham gia tích cực hơn vào công tác đấu tranh tố giác tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Các câu lạc bộ, các mô hình phòng chống tội phạm tiếp tục được nhân rộng, phát huy được vai trò của mình trong công tác phòng chống tội phạm.

Trong năm qua về mặt quốc phòng, do phần lớn thanh niên trong xã đi tìm việc làm và làm ăn ở các tỉnh phía Nam nên đã gây nhiều khó khăn trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ,  xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên, quản lý độ tuổi 17, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, cũng như khó khăn trong công tác phối hợp với lực lượng công an bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn...tình hình ANCT-TTATXH về cơ bản được giữ vững ổn định, các vụ việc vi phạm pháp luật xãy ra đã được phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm. Tuy nhiên chuẩn bị cho tết Nguyên đán tình hình ANCT-TTATXH trong những tháng cuối năm sẽ có nhiều diễn biến cần được quan tâm.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ QP- AN và xây dựng cơ sở năm 2020 của xã nhà tuy gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành đúng đắn của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và của chi bộ, chính quyền các thôn, các nhà trường; sự phối hợp chặt chẽ của Nông trường cao su 74, sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân đã góp phần giúp cho xã nhà vượt qua được khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-AN mà hội nghị tổng kết QP- AN năm 2019 đã đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT-XH của xã.

Tại Hội nghị Tập thể Nhân dân và cán bộ xã Gio Sơn nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; 01 cá nhân nhận Giấy Khen của Công an tỉnh; 02 tập thể, 4 cá nhân được UBND xã khen thưởng trong năm 2020.

Kiểu Oanh – VP Gio Sơn