Thời sự - Chính trị

Đảng uỷ Thị trấn Gio Linh tổng kết công tác Đảng năm 2020

Ngày 31/12, Đảng uỷ thị trấn Gio Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Đắc Hoá, PBT Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm qua, Đảng uỷ thị trấn Gio Linh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kế hoạch của cấp uỷ Đảng các cấp cơ bản đầy đủ và kịp thời. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập các Ban, Đảng, Văn phòng cấp uỷ; Tổ chức đại hội các chi bộ, bầu cử khu phố trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2022; Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng uỷ đã tổ chức 7 hội nghị với trên 1300 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Hiện nay toàn Đảng bộ có 14 chi bộ trực thuộc với tổng 413 Đảng viên. Năm 2020  có 2 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 56 đồng chí đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác thi đua khen thường được thực hiện nghiêm túc, đề nghị tặng huy hiệu cho 17 đồng chí, quyết định khen thưởng 61 cá nhân và xử lý kỷ luật 2 đồng chí. Cùng với đó, Đảng uỷ đã triển khai chỉ đạo đến 14/14 chi bộ việc thực hiện kết luận của Huyện uỷ Gio Linh “ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2020”. Kết quả, năm 2020 Đảng bộ đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng, mặt trận, các đoàn thể vững mạnh.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.